Nalezeno produktů

8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm

Plug z bambusového dřeva

80.00 120.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm
22mm
24mm
25mm
26mm
28mm
30mm
32mm
35mm
38mm
40mm
42mm
45mm

Dřevěný plug z černého ebenového dřeva

90.00 270.00 
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
19mm

Dřevěný plug – Purplewood

100.00 140.00 
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
19mm
20mm

Ručně malovaný dřevěný plug – kočka na větvi

100.00 150.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm

Dřevěný plug – Americký ořech

100.00 300.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm

Dřevěný plug – Zebrano

100.00 300.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm

Dřevěný plug – Wenge

100.00 300.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm

Dřevěný plug – Javor

100.00 300.00 
5mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm
16mm
18mm
20mm
22mm
24mm
26mm
28mm
30mm
32mm
34mm
36mm
38mm
40mm
42mm
44mm
46mm
48mm
50mm

Dřevěný plug – Bubingo

100.00 300.00